Misija

Tikslai:

Sukurti aktyvią, besiplečiančią bendruomenę, besidominčia ir užsiimančia vizualiaisiais menais – fotografija, video menu, filmais.
Organizuoti kultūrinius, pramoginius renginius, skatinančius tarpusavio saviugdą ir mainus.

Misija:

Skatinti kūrybiškumą ir vizualiųjų menų raštingumą

Vizija:

Tapti perspektyviausia savanoriška organizacija vykdantčia saviraiškos ir edukacinius projektus Lietuvoje

Uždaviniai:

-Filmo premjera. Supažindinti ir puoselėti žmonių susidomėjimą Lietuvos etnokultūra.
-Kurti ir rašyti straipsnius vizualiųjų menų tematika
-Įgyvendinti ir organizuoti veiklas, užsiėmimus, susijusius su vizualiųjų menų edukacija.