- Medžiaga

2010-07-09 Renginio Vilniuje programa, simuliacinio žaidimo medžiaga

2010-05-16 Diskusijos “Dalyvaujantis jaunimas – pilietinės visuomenės pamatas” dalomoji medžiaga

2010-05-10 Diskusijos “Aš – lietuvis ir europilietis” dalomoji medžiaga

2010-05-04 Diskusijos “Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje” dalomoji medžiaga

2010-04-16 Diskusijos “Aktyvus jaunimo dalyvavimas politiniame ir socialiniame šalies gyvenime” dalomoji medžiaga